Jakie rodzaje spawów uchodzą za najbardziej eleganckie?

Spawacz spawający belkęSpawy, czyli spoiny spawalnicze, to miejsce połączeń między dwoma materiałami (połączenie spawane), które powstały w wyniku stopienia metalu. Najczęściej spawane są materiały metalowe, chociaż metoda ta znajduje zastosowanie również w przypadku tworzyw sztucznych. Podczas spawania zwykle używa się spoiwa, czyli materiału dodatkowego, który stapia się wraz z materiałem rodzimym i stanowi wypełnienie spoiny. Najważniejszym kryterium oceny jest wytrzymałość spoiny i materiału wokół niej. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy bardzo ważna jest także estetyka spawu. W tym wpisie podpowiadamy, jakie rodzaje spawów uznawane są za najbardziej eleganckie.

Rodzaje spawów i ich najważniejsze cechy

Wyróżniamy kilka rodzajów spawów, które różnią się nie tylko kształtem, ale i wyglądem — zewnętrznym i w przekroju. Warto przy tym dodać, że dobór odpowiedniego rodzaju spoiny spawalniczej zależy nie tylko od efektu wizualnego, jaki chcemy osiągnąć podczas realizacji usług spawalniczych, ale również innych czynników, jak np. grubość elementów i sposób ich ułożenia. Niektóre konstrukcje mogą być połączone tylko konkretnym rodzajem spawu.

Spawy czołowe powstają między ścianką pierwszego elementu, tworząc jego grubość, a drugim łączonym elementem. W tym przypadku bardzo ważna jest przede wszystkim grubość materiału, przy czym dla jakości spoiny bardzo ważne jest optymalne przygotowanie krawędzi spawanych elementów. Tego typu spawy znajdują zastosowanie przy stykowym łączeniu rur, prętów i blach.

Spoiny brzeżne znajdują zastosowanie przy spawaniu blach o grubości do 3 mm. Przed przystąpieniem do spawania niezbędne jest podgięcie elementu. W tym przypadku można wykonać spoinę na całej grubości blachy.

Spawy grzbietowe, podobnie jak brzeżne, wykorzystywane są w przypadku cienkich blach, a ich grubość musi odpowiadać sumie wysokości spawy i głębokości linii wtopienia.

Kolejny rodzaj spawu, pachwinowy, jest stosowany przy spawaniu blach metodą nakładkową, zakładkową i przy łączeniu elementów ustawionych pod kątem. Mogą być równoboczne lub nierównoboczne o licu płaskim, wklęsłym lub wypukłym.

Spoiny spawalnicze otworowe tworzone są w blachach poprzez wypełnienie spoiwem otworów podłużnych lub okrągłych.